- fra Havdrup Kirkes historie

"HAVDRUP KIRKE TUNE HERRED Kirken var ved Klemmebrevet 1555 bestemt til at nedlægges1 (sml. S. 1082). Den ejedes efter Reformationen af Kronen og kom derfra i 1700’rne til Vallø2, hvorunder den forblev, indtil den overgik til Selveje 17. Februar 1913."

- Sådan står der som indledning til de seks sider om Havdrup Kirke i værket Danmarks Kirker fra Nationalmuseet. Hvad der mere står, kan du læse HER

"Kirken er bygget omkr. 1200  ligger 36 m over havet ..." Find mere info i KORT TIL KIRKEN HER

Den danske folkekirke m.m. før år 2000, find interessant info om Havdrup Kirke HER

   Fortællinger om Havdrup Kirke