Havdrup Kirke har mange engagerede medarbejdere, som du trygt kan henvende dig til

Graver Niels Harald Ehmsen Larsen

Tlf.  24 25 30 60

Graveren træffes personligt på kirkegården og telefonisk mandag-torsdag kl. 07-15, frredag kl. 07-12.

mail:  graver@havdrupkirke.dk

Gravermedhjælper Ida Fischer Kristensen

Sæsonansat gravermedhjælper Henriette Windfeld

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkesanger Kathrine Jahr

Kirke- og kulturmedarbejder & kirkesanger Anette Løndahl Hemmingsen

Kommunikationsmedarbejder Marianne Asmussen

Kordegn Majbritt Gilvang

    • telefon: 23 11 15 91
    • mail: magk@km.dk
    • personlig henvendelse efter aftale på Bistrupvang 33

    • kirkekontor
    • mandag er fridag

Organist Peter Plougmann

Sognehusansvarlig  Petrine Høyvald

 

 

 

 

 

 

Underviser, billedkunstner Pernille Mejslov

 

 

 

 

 

 

mail: post@pernillemejslov.dk