Når mørket sænker sig over Havdrups tage, tænder vi kandelabrene i sognehuset og indbyder til højtlæsning af den gammeldags slags og musik fra klaveret. I pausen hygger vi os med et glas vin og lidt pindemadder, mens vi taler sammen om det, vi har hørt.