Pleje og vedligehold

Har du betalt for pleje og vedligehold af gravsted på Havdrup Kirkegård, så kan du se HER , hvad du betaler for. Du kan også læse nedenfor.

Betalt pleje og vedligehold af gravsted omfatter:

Lugning af ukrudt
Lugning af ukrudt foretages 5-6 gange årligt. Gravstederne bliver taget med skuffejern, ikke håndlugning. Al sprøjtning, brug af kemikalier og ukrudtsbrænding, er ikke tilladt på kirkegården. Det betyder, at mængden af ukrudtsfrø er høj i det øverste jordlag.

Ukrudt med dybdegående rødder som fx padderokke, snerle, tidsel og mælkebøtte er vanskeligt at holde nede og kan ikke fjernes helt. Derfor må gravstedsejer til tider acceptere en vis mængde ukrudt. I løvfaldsperioden, fra september til forår, vil der forekomme blade på gravstederne.

I forbindelse med lugning, omfatter vedligeholdelsen også:

 • Fjernelse af visne blade og grene i forbindelse med lugning
 • Gravstedet rives efter lugning
 • Hække klippes én gang årligt, så vidt muligt også små buske og træer på gravstedet
 • Ud fra personalets vurdering, fjernes visne buketter, kranse, kurve, engangslys mm. cirka én gang ugentligt
 • Vi lader løgplanter, dvs. forårsplanter, stå så længe som muligt og lader dem visne ned naturligt, hvor de forsvinder af sig selv
 • Der er ikke vanding med i vedligeholdelsen
 • Gødning af roser er ikke med i vedligeholdelsen
 • Roser beskæres så vidt muligt i foråret
 • Sidst på efteråret, inden granpyntning, fjernes de visne blade fra gravstedet
 • Der bliver, som hovedregel, ikke fjernet visne blade på gravsteder, efter granpyntning
 • Ud fra personalets vurdering fjernes døde planter, træer og buske
 • Beplantning, der dækker for inskriptionen på stenen, beskæres
 • Det anbefales at vælge planter, hvis vækst passer til gravstedets størrelse