MR-valg 2024

I 2024 skal der være valg til menighedsrådet. Det foregår i 2 trin:

  1. Orienteringsmøde den 14. maj
  2. Valgforsamling 17. september

Orienteringsmøde den 14. maj

Mødet handler om
 1. Menighedsrådets opgaver nu og i fremtiden.
 2. Visioner, ønsker og ideer til menighedsrådet.
 3. Det seneste regnskab og det kommende års budget.
 4. En plan for valgforsamlingen med foreløbigt overblik over, hvem der måske stiller op som kandidater til valget.

 

Valgforsamling 17. september

Der foretages valg blandt de opstillede kandidater på valgforsamlingen

Menighedsrådets opgaver og ansvar

Menighedsrådet skal arbejde for at give gode vilkår for forkyndelse af evangeliet.

Menighedsrådet har ansvar for kirkeliv, kirkebygninger, kirkens arealer, kirkegården, bisættelser og begravelser, kirkens økonomi og personaleledelse.

 

Hvad kræves for at blive valgt til menighedsrådet?

Motiverne for at sidde i menighedsrådet er mange. Og der er opgaver nok at tage fat på.
I et menighedsråd er der brug for mange slags kompetencer, så der er ingen grund til at holde sig tilbage, hvis man har lyst til at være med til at udvikle kirken i dag.

Derfor sidder jeg i menighedsrådet (MR)

Marianne Hauge

Formand

 

Jeg har været medlem af menighedsrådet i de sidste 20 år og været formand i 16 år. Her bruger jeg mine kompetencer fra arbejdslivet som leder og forhandler.

 

Vi har en grøn dagsorden i Havdrup Kirke og er i gang med et naturgenopretningsprojekt på dele af vores præstegårdsjord. Det fører spændende arbejde med sig og giver gode resultater. Vi ser stor udvikling i insekt-, dyre- og planteliv i området, til glæde for os allesammen.

 

I dag er der stort fokus på arbejdsmiljøet for folkekirkens ansatte. Det har stået højt på min dagsorden i alle årene.

 

Jeg har fået et indgående kendskab til kirkens hverdag og er blevet en del af et stort arbejdsfællesskab omkring såvel kirkelige handlinger som sociale - og kulturelle arrangementer. 

Inger Pløger

Kirkeværge

 

Jeg har været aktiv i Havdrup Kirkes menighed siden 1983. Jeg har slidt på kirkebænkene og travet gulvene tynde som frivillig som noget helt naturligt og lystbetonet. Jeg har været med i menighedsrådet tre gange, senest siden 2020. Jeg vil meget gerne fortsætte. Der er en god ånd i menighedsrådet, heldigvis, for til tider har vi meget arbejde.

Jeg er medlem af jordudvalget, og jeg er kirkeværge. Arbejdet indebærer, at jeg sammen med graveren skal besigtige kirkegården med gravsten og gravminder og se, om det passes ordentligt.

Desuden har kirkeværgen ansvar for kirkens forsikringer og i samarbejde med forpersoner fra andre udvalg har jeg opsyn med bygningernes tilstand. Det er meget lærerigt.

Som både kirkeværge og rosenusser (pleje af kirkegårdens roser) glæder jeg mig over vores smukke kirkegård. Og det gør jeg hver gang, jeg kommer der. 

Sommergudstjenester i præstens rosenhave er en spændende ny måde at tænke gudstjeneste på, og det er dejligt at deltage i.

 

Britta S. Laursen

MR-suppleant + Formand for Menighedsplejen

 

Jeg er frivillig i kirkens arbejde, fordi jeg kan li´ at gøre en forskel for andre og få ting til at ske. Kirken er som en virksomhed med mange opgaver, der løses bedst med godt samarbejde.

Jeg er formand for sognehus-udvalget. Sognehuset er en arbejdsplads og ramme om et utal af aktiviteter. Derfor er det vigtigt, at de fysiske rammer er gode, at huset er funktionelt og pænt og let at vedligeholde.

Arbejdet giver mig en masse nye, dejlige kontakter, både eksterne og interne. Og så skal man ikke være bange for at træffe beslutninger.

Jeg lærer en del om bygninger, og hvad der skal til for at drifte sognehuset. Det kræver tid, fleksibilitet, planlægning og overblik.

Jeg skal kunne have mange bolde i luften og have lyst til at sætte mig ind i emner, som jeg ikke ved noget om i forvejen. Mange opgaver lærer man jo efterhånden.

(Niels) Peter Larsen

Medlem af budgetudvalg, jordudvalg & præstegårdsudvalg

 

De første 5-6 år, jeg boede i Havdrup, kendte jeg ikke ret mange. Men så begyndte jeg at komme til gudstjenester og lærte præsten, Kristine, at kende. En dag spurgte hun mig, om jeg kunne tænke mig at være med i MR. Jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til, men jeg ville gerne prøve og se, hvad det handlede om. Og nu har jeg været med i 8 år.

 

Jeg kan godt li´ følelsen af at bidrage med noget. Det har jeg det godt med. Jeg har blandt andet været med til at igangsætte et nyt netværk for mænd. Det er en god følelse.

 

Jeg synes, man skal have en vis tilknytning til kirken, når man er medlem af MR, hvis det skal give mening. Vi er jo fritstillet i forhold til, hvordan vi vil fortolke ”dagens tekst” i kirken. Jeg kan godt være uenig med præsten, men hun modtager det aldrig negativt. Når man hører søndagens prædiken, så får man jo et perspektiv på hverdagens - og verdens problemer. Det gør mig godt. I forhold til krig fx.  Jeg kan godt relatere mig selv til de historier, præsten fortæller fra prædikestolen.

 

Meget i menighedsrådet handler om økonomi. Og jeg har altid været glad for at arbejde med tal, så det var ikke noget problem. Pengene skal være der, så man skal sikre, at der er styr på økonomien.

 

De forskellige opgaver som MR-medlem og medlem af flere udvalg har givet mig indsigt i, hvad tingene handler om. Jeg har prøvet at involvere mig i forskellige arbejdsprojekter og haft kontakt til håndværkere fx. Jeg har skullet samarbejde med andre om at finde ud af at løse problemer, fx da vinduesglasset i vores døre var udsat for hærværk. Der har altid været et fint samarbejde hele vejen.

 

Jeg blev syg sidste år. Og har siden mistet mit arbejde. Dem jeg hører fra nu er folk fra menighedsrådet og folk i sognehuset. Jeg hører ikke fra mine tidligere kolleger. I menighedsrådet er der en dejlig stemning og hygge, og jeg vil gerne fortsat være med.

Forleden til fællesspisning blev jeg nærmest serviceret. Hver især hjælper. En skar kød ud for mig, en anden gav mig småkagerne, og en tredje gav mig noget at drikke. Jeg var helt høj, da jeg gik hjem. Det er et selskab, jeg føler mig godt tilpas i.

 

For mig personligt handler det om at komme videre og se, hvor langt jeg kan nå. Nu har jeg MR tilbage som ”et fast holdepunkt” i mit liv i Havdrup. Når jeg nu er med i Mænd & Mad, vil jeg helst kunne bidrage med noget for at have lyst til at være med. Bare en lille smule. Bare røre i sovsen. Det er nok.

Tine Fischer Laursen

Kontaktperson

 

Jeg vil gerne bidrage til, at vi har en god og velfungerende kirke. Jeg ønsker at være med til at udvikle kirken, så den bliver et sted for alle.

 

Jeg er kontaktperson for personalet. Det betyder, at jeg er med til at ansætte medarbejdere, holde MUS-samtaler og er med til at sikre, at Havdrup Kirke har et godt arbejdsmiljø. Desuden indgår jeg i ledelsesteamet.

 

Gennem mit arbejde i menighedsrådet får jeg indsigt i folkekirkens arbejde og møder en masse spændende mennesker, der arbejder for samme sag.

Jørn Korsgaard Thomsen

Næstformand

 

Jeg har været initiativtager til mandefællesskabet Mænd & Mad, som mødes en gang om måneden.

 

Jeg er tovholder på det diakonale arbejde med mænd.

 

Jeg har flere opgaver i menighedsrådet.

Jeg er næstformand og medlem af bl.a. aktivitetsudvalget.

Jørgen Post Pedersen

Fhv. kasserer

 

Det giver mig stor personlig tilfredsstillelse at gøre en indsats, 

hvor der er behov for det.

 

Jeg er medlem af sognehusudvalget, hvor jeg især er ansvarlig for økonomi. Og så har jeg været kasserer i flere år.