Fællessang

Fokus på tekster, krop & humør

Fællesskabet og sangglæden noget ved vores nervesystem og vores hjernes belønningssystem. Kroppen bliver iltet, humøret stiger og sangene berører os følelsesmæssigt.

Det ved Peter Plougmann (organist) og Anette Løndal Hemmingsen (musikpædagog) alt om fra et langt liv i musikkens tjeneste. Når de tilrettelægger sangaftner, har de fokus på krop og humør, på sangenes tekstunivers og på den kontekst sangene er skrevet i.

Afvekslende program

Programmet veksler mellem nyt og gammelt, hurtigt og langsomt, dur og mol. Så du går styrket og lidt lettere ud i verden igen, efter at have sunget sammen med andre i sognehusets store sal.

Vi slider Højskolesangbogen tynd sammen med dem vi kender og dem vi ikke kender - endnu.

Bagefter er vi sultne og varme om hjertet. Sognehuset serverer Amar´mad og Go´natøl, som vi nyder i hinandens selskab, inden vi går hjem. 

   Fællessang, Amar´mad og Go´natøl

Fællessang & kyndelmisse