Priser

Gældende takster 2024 på kirkegården HER

I Havdrup Sogn får medlemmer af folkekirken rabat på bisættelser, begravelser, fornyelse og erhvervelse af gravsteder.

Ikke-medlemmer af folkekirken skal fortsat betale fuld pris for disse ydelser.