Medarbejdere

Ida Fischer Kristensen

Graver

Maria Dickow

Gravermedhjælper

Anette Løndal Hemmingsen

Kirkesanger & Kirke- og kulturmedarbejder

Tlf 22426269

alohe@havdrupkirke.dk

Peter Plougmann

Organist

Majbritt Gilvang

Kordegn

Marianne Asmussen

Kommunikations-medarbejder

Tlf 41585240

ma@havdrupkirke.dk

Janni Juul

Sognehusansvarlig

vikar for Petrine Høyvald (p.t. barsel)

Kathrine Jahr

Kirkesanger (p.t. barsel) Vikar Laura Fog