Sognepræst Kristine Stricker Hestbech

  • Henvendelse om kirkelige handlinger som dåb, vielse, bisættelser og bebravelser sker til kordegn Majbritt Gilvang
  • Spørgsmål vedr. navneændring eller ny attest: kontakt kordegn Majbritt Gilvang 
  • Samtale: Du kan komme til mig med det, der brænder på - stort og småt - hvad enten det er religiøst eller eksistentielt eller begge dele. Jeg er en samtalepartner, der taler ud fra et kristent ståsted, hvilket betyder, at samtalen fra min side altid vil foregå ud fra en tro på, at Gud er til stede imellem os,  at han virker, og at han altid vil have med os at gøre, sådan som vi er nu. Jeg arbejder ud fra princippet om, at al ægte hjælp er hjælp til selvhjælp, og at når du går ud af døren, er min mund lukket med tavshedens segl.
  • Du kan bruge mig til at: 
  • sætte ord på det, du ved i forvejen, men som skal siges alligevel før man rigtig ved det og livet kan gå videre
  • få vejledning i din vildrede
  • skriftemål (hvis du trænger til at spytte ud og oprigtigt har brug for at høre Guds ord om, at selvom sket er sket og ikke kan gøres om, så sejrer kærligheden over fortiden) 
  • Kristine Stricker Hestbech (præst i Havdrup siden 2009): - Jeg holder meget af mit arbejde i Havdrup Kirke, fordi vi er et dejligt team med højde i tanken og dybde i hjertet.  Vi arbejder alle for det samme: at give mennesker styrke og håb til at gå deres livsvej.

   Kristines prædikener

   Podcast - Med Kristine Stricker Hestbech på Lindisfarne