Menighedsråd

 

Havdrup Kirkes menighedsråd tiltrådte 1. søndag i advent 2020
Torsdag 9. november 2023 har rådet konstitueret sig for 2023-2024. 

 

Medlemmer:  Marianne Hauge, Inger Dorf W. Pløger, Jørn Korsgaard Thomsen, Steen Klit Andersen, (Niels) Peter Larsen, Tine Fischer Laursen, William Mors Larsen og Jørgen Post Pedersen.

Stedfortrædere:  Eva Kristjansson, Vibeke Lene Boesen, Britta S. Laursen. 

Send sikker mail til menighedsrådet her

Læs om menighedsrådenes arbejde her

Dit lokale menighedsråd udfører mange opgaver i kirken og gør et stort og alsidigt stykke arbejde.

Marianne Hauge

Formand

Formand for valgbestyrelse

Medlem af præstegårdsudvalg og jordudvalg

Tlf. 46 18 70 10 / 30 10 04 42
nielsen.hauge@gmail.com

Inger Pløger

Kirkeværge

+ foredragsudvalg

Jørn Korsgaard Thomsen

Næstformand

Medlem af aktivitetsudvalg og budgetudvalg

Jørgen Post Pedersen

Kasserer

Medlem af sognehusudvalg

Tine Fischer Laursen

Kontaktperson

Peter Larsen

Assistent til kasserer

Britta F. Laursen

Stedfortræder

+ menighedsplejen

Eva Kristjansson

Stedfortræder

+ foredragsudvalg

William Mors Larsen

Vibeke Boesen

Stedfortræder

Steen Klit Andersen

Alle menighedsrådets møder er offentligt tilgængelige

Referat fra Menighedsrådets møder

December 2023

November 2023

Oktober 2023